Skip Navigation or Skip to Content
X
APO lidh.
1. Përdoret në fjalitë pyetëse për të kundërvënë dy fjali ose dy pjesë të fjalisë, që përjashtojnë a zëvendësojnë njëra-tjetrën nga kuptimi dhe kur duhet zgjedhur vetëm një prej tyre. Po apo jo? Sot apo nesër? Dëgjove apo jo?
2. Përdoret në fillim të një fjalie pyetëse për të shprehur dyshim; ndoshta, mos. Pse nuk erdhi? Apo nuk ka mbaruar punë?
3. Përdoret për të lidhur dy fjali, kur moskryerja e veprimit të fjalisë së parë do të sjellë patjetër kryerjen e veprimit në fjalinë e dytë pyetëse; ndryshe, përndryshe, në rast të kundërt. Do të vish, apo të nisemi pa ty?
4. bised. Ose, a. Mirë apo keq. Në ara apo uzina.
5. shih A II
6. Këndonte apo s`këndonte.
7. përd. pj. Përdoret në fillim të një fjalie me kallëzues mohues për ta rrëzuar mohimin dhe për të përforcuar pohimin. Apo nuk ishte trim! Apo nuk janë të ëmbla! Apo nuk fliste!
8. përd. pj. Përdoret së bashku me pjesëzën «jo» për të përforcuar një pohim a një mohim. Këndon bukur, apo jo? Nuk vlen fare, apo jo!