Skip Navigation or Skip to Content
X
ARBËRISHT ndajf.
1. Në të folmen e shqiptarëve të Italisë së Jugut ose të Greqisë, në të folmen e arbëreshëve. Flet arbërisht.
2. krahin. Sipas zakonit të një pjese të banorëve të Labërisë së Vlorës, ashtu si jetojnë e veprojnë arbëreshët e Labërisë.