Skip Navigation or Skip to Content
X
ARBËRISHTE f.
E folmja e ngulimeve shqiptare në Itali ose në Greqi, e folmja e arbëreshëve. Arbërishtja e shqiptarëve të Italisë.