Skip Navigation or Skip to Content
X
ARDHANG kal.
E bëj të fitojë njomësi e gjallëri; e gjallëroj, i jap fuqi, e këndell (për bimët e qeniet e gjalla). I ardhangu lulet.