Skip Navigation or Skip to Content
X
ARDHMËNI f.poet.
shih ARDHM/E,~JA (e)1,2,3. Ardhmëni e lumtur. Ëndrrat e ardhmënisë. End ardhmëninë. I këndon ardhmënisë.