Skip Navigation or Skip to Content
X
ARDHSHME f.
shih ARDHM/E,~JA (e). Njerëzit e së ardhshmes. Në të ardhshmen.