Skip Navigation or Skip to Content
X
ARËZ f.sh.
1. zool. Kandërr e vogël sa bleta, po me trup më të hollë, me ngjyrë të verdhë e me vija të zeza, me thumb helmues; grerëz. Pole (çerdhe) arëzash. Bukë arëzash fole grerëzash si hoje blete.
2. fig. Njeri i lig, që u bie me qafë të tjerëve e u bën të këqija. * Fole arëzash (grerëzash) keq. shih te GRERËZ,~A.