Skip Navigation or Skip to Content
X
ARENDË f.ek.
Shfrytëzimi i përkohshëm i një toke, që i jepet me qira dikujt sipas një marrëveshjeje; pagesa për këtë shfrytëzim, qiraja e tokës (në vendet ku sundon prona private e tokës). Arendë e gjatë (e shkurtër). Afati i arendës. Jep (merr) në arendë. Paguan arendën.