Skip Navigation or Skip to Content
X
ARGASUR mb.
shih REGJUR (i,e). Lëkurë e argasur. Duar të argasura. Njeri i argasur.