Skip Navigation or Skip to Content
X
ARGATËRI f.hist.
1. përmb. Tërësia e argatëve, argatët; shtresa e argatëve.
2. Puna e argatit, punë me mëditje në bujqësi; të qenët argat, gjendja e argatit.