Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKËTIM m.sh.fin.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ARKËTOJ, ARKËTOHET. Arkëtimi i të hollave (i të ardhurave). Dëftesë arkëtimi. Shuma e arkëtimeve.