Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKËTUES mb.fin.
Që kryen veprime arkëtimi, që ka për detyrë të arkëtojë të hollat. Zyrë arkëtuese. Nëpunësi arkëtues.