Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKËZ f.sh.
Arkë e vogël, që përdoret për të mbajtur sende të çmuara ose gjëra të vogla. Arkëza e stolive. Arkëz hiri. Ruaj (mbyll) në arkëz.