Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKEOLOGJIK mb.
Që lidhet me arkeologjinë, që i përket arkeologjisë, i arkeologjisë; që mbështetet në të dhënat e arkeologjisë. Muzeumi arkeologjik. Gërmime (zbulime) arkeologjike. Kërkime (studime) arkeologjike. Gjetje arkeologjike. Monumente arkeologjike.