Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKITEKT m.sh.
1. Specialist në arkitekturë; inxhinier që bën projektet e ndërtimeve dhe ndjek zbatimin e tyre. Inxhinier arkitekt. Projekti i arkitektit.
2. fig. Ai që bën planin, përcakton detyrat themelore dhe tregon rrugët për arritjen e një qëllimi. Arkitekt i revolucionit (i socializmit).