Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKITEKTONIK mb.
1. arkit. Që ka të bëjë me arkitektonikën; që u përgjigjet kërkesave të arkitektonikës. Ndërtim arkitektonik. Kërkesat arkitektonike. Nga ana arkitektonike.
2. shih ARKITEKTURAL,~E. Ansambël arkitektonik. Monumente arkitektonike. Arti arkitektonik. Zgjidhja arkitektonike.