Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKITEKTURAL mb.
Që ka të bëjë me arkitekturën, që i përket arkitekturës, i arkitekturës; që është bërë sipas kërkesave të arkitekturës. Vepër arkitekturale. Ansambël arkitektural. Zgjidhje e mirë arkitekturale. Me vlerë arkitekturale.