Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKIVOHET zyrt.Pës.
e ARKIVOJ. Arkivohet një dokument (një shkresë). Arkivohet një çështje.