Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKIVOJ kal.zyrt.
Vë, fut në arkiv (akte, dokumente etj.), e kaloj në arkiv. Arkivoj dokumentet (shkresat). Arkivoj një çështje.