Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKIVOR mb.
Që ka të bëjë me arkivin, i arkivit; që ruhet në arkiv. Dokumente (materiale) arkivore. Burim arkivor. Fondi arkivor.