Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKTIK mb.gjeogr.
Që ka të bëjë me zonën rreth Polit të Veriut, që lidhet me Arktikun. Rrethi Polar Arktik. Oqeani Arktik. Zona arktike.