Skip Navigation or Skip to Content
X
ARRATIS kal.
1. E dëboj, e tret larg, e mërgoj. I arratisi larg.
2. Përndaj, shpërndaj andej e këtej; i jap arratinë.