Skip Navigation or Skip to Content
X
ARREST m.sh.
Paraburgim, mbajtje e përkohshme nën rojë, ndalim; ndëshkim disiplinor për ushtarakët, duke i mbajtur të mbyllur në një vend për një kohë të caktuar. Arrest disiplinor. Arrest shtëpie (kazerme). Mban (vë) në arrest.