Skip Navigation or Skip to Content
X
ARRESTOJ kal.
Kap një njeri që dyshohet për një faj dhe e mbaj nën rojë; vë dikë në arrest në emër të ligjit, ndaloj. Arrestoi një keqbërës. Arreston në vend.