Skip Navigation or Skip to Content
X
ARRESTUAR m.sh.
Ai që është kapur dhe që mbahet nën rojë, ai që është vënë në arrest.
ARRESTUAR mb.
Që është kapur dhe që mbahet nën rojë, që është vënë në arrest. E mbanin të arrestuar.