Skip Navigation or Skip to Content
X
ARRITSHËM mb.
1. Që mund të arrihet; që mund të bëhet, që mund të vihet në jetë; i mundshëm. Qëllim i arritshëm.
2. Që mund të kuptohet, i kapshëm, i kuptueshëm.