Skip Navigation or Skip to Content
X
ARRITUR mb.
1. Që është bërë, që është kryer, që është arritur. Mesatarja e arritur.
2. Që është bërë mirë; i gjetur mirë, i goditur. Vepër e arritur. Figurë e arritur. Artistikisht i arritur.
3. fin., vjet. Që ka mbushur afatin e caktuar, që i përket një periudhe të përfunduar. Interesat e arritura. Kamata e arritur.