Skip Navigation or Skip to Content
X
ARROGANCË f.
Sjellje e vrazhdë, e pakulturuar; qëndrim përbuzës e mospërfillës kundrejt të tjerëve, trajtimi i të tjerëve me mendjemadhësi e në mënyrë fyese. Flet (sillet) me arrogancë.