Skip Navigation or Skip to Content
X
ARROGANT mb.
1. Që sillet a që vepron me arrogancë, që është i vrazhdë, fyes e përbuzës; që shpreh arrogancë. Njeri arrogant. Qëndrim (ton) arrogant. Sjellje arrogante.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.