Skip Navigation or Skip to Content
X
ARTIZANAL mb.
1. Që bëhet a prodhohet me dorë e me mjete të thjeshta nga zejtarët, që nuk prodhohet në fabrikë. Punë artizanale. Prodhim artizanal. Artikuj artizanale. Me mënyrë artizanale.
2. Që shërben për të prodhuar me dorë dhe me mjete e mënyra të thjeshta; që ka të bëjë me zejtarin ose me zejtarinë. Punishte artizanale. Mjete artizanale.
3. fig. keq. Që bëhet me mënyra të prapambetura a primitive, që nuk njeh e nuk zbaton metodat shkencore e të përparuara; i prapambetur. Metoda (mënyra) artizanale. Koncepte artizanale.