Skip Navigation or Skip to Content
X
ARTIZANAT m.
Prodhimi i sendeve të përdorimit të gjerë nga zejtarët; shërbimet e ndryshme për popullin, që bëhen nga zejtarët; zejtari. Kooperativat e artizanatit. Punonjësit e artizanatit. Prodhime artizanati.