Skip Navigation or Skip to Content
X
ASBEST m.min.
Mineral i përbërë prej fijesh të holla, që i qëndron shumë veprimit të nxehtësisë e të acideve, që nuk e përçon rrymën elektrike dhe që përdoret gjerësisht në industri e në ndërtim. Mineral asbesti. Veshje prej asbesti. Fabrika e pasurimit të asbestit.