Skip Navigation or Skip to Content
X
ASFALT m.sh.
1. min. Lloj rrëshire e zezë, që ndodhet në natyrë në gjendje të ngurtë e që zbutet kur ngrohet; sere. Asfalt natyror.
2. Përzierje bitumi me çakëll të imët, me të cilën shtrohen rrugët etj.; rrugë, sipërfaqe që është shtruar me këtë përzierje. Shtresë asfalti. Rrugë me asfalt. Shtroj me asfalt. Rrëshqet mbi asfalt.