Skip Navigation or Skip to Content
X
ASGJËKUND ndajf.
Në asnjë vend, as në ndonjërin vend, askund. S`dukej asgjëkundi. Nuk shkoj asgjëkund. S`e gjej asgjëkund. * S'është asgjëkundi nuk është aspak në rregull, nuk e ka fare në vijë një punë. Ku ishe? Asgjëkundi. thuhet duke e bërë pyetjen e duke u përgjigjur vetë, kur themi diçka ose bëjmë një punë pa pasur ndonjë fryt konkret.