Skip Navigation or Skip to Content
X
ASGJËMANGUT lidh.libr.
Megjithatë, prapëseprapë; veçse. Asgjëmangut, populli e ruajti njësinë e vet kombëtare.