Skip Navigation or Skip to Content
X
ASGJËSIM m.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ASGJËSOJ, ASGJËSOHEM. Asgjësimi i plotë. Asgjësim fizik (moral). Asgjësimi i armikut (i kundërshtarit). Asgjësimi i objektivit. usht. Asgjësimi i marrëdhënieve të vjetra. Armë të asgjësimit në masë. I shpëtoi asgjësimit.