Skip Navigation or Skip to Content
X
ASIMILIM m.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ASIMILOJ, ASIMILOHEM. Asimilim i plotë (i pjesshëm). Asimilimi i ushqimit. Asimilimi i një kombi.
2. gjuh. shih PËRNGJASHMIM,~I.