Skip Navigation or Skip to Content
X
ASISTENCË f.libr.
Ndihmë që i jepet një të sëmuri ose një njeriu nevojtar. * Asistencë sociale shih te SOCIALE.