Skip Navigation or Skip to Content
X
ASKAROJ kal.
1. shih LECKOS.
2. vet. veta III. E shemb, e rrëzon pjesë-pjesë (kodrën, malin etj.). E laskaroi bregun lumi. E laskaruan shkëmbin (kodrën) ujërat.