Skip Navigation or Skip to Content
X
ASKETIK mb.
Që ka të bëjë me asketizmin; që ka të bëjë me asketin, që është karakteristik për mënyrën e jetesës së asketit. Jetë asketike. Fytyrë asketike. Moral asketik.