Skip Navigation or Skip to Content
X
ASKETIZËM m.
1. Doktrinë fetare, që predikon të hequrit dorë nga gëzimet e jetës, gjoja për të arritur përsosurinë morale dhe që në të vërtetë synon t'i largojë njerëzit nga jeta shoqërore dhe nga lufta revolucionare. Asketizmi fetar. Luftoj asketizmin. Predikon asketizmin.
2. Mënyrë të jetuari si asket, duke hequr dorë nga të mirat dhe kënaqësitë e jetës.