Skip Navigation or Skip to Content
X
ASNJANËSIM m.libr.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ASNJANËSOJ, ASNJANËSOHET. Asnjanësimi i veprimtarisë së dikujt. Asnjanësimi i ndikimit. Asnjanësimi i zjarrit të armikut. Asnjanësimi i acidit me një bazë. kim.