Skip Navigation or Skip to Content
X
ATEIST m.sh.
Ai që mohon qenien e çfarëdo perëndie, ai që është kundër çdo besimi fetar, pasues i ateizmit. Ateist i bindur (i flaktë). Bëhem ateist.
ATEIST mb.
Që mohon qenien e çfarëdo perëndie, që është kuadër çdo besimi fetar; që ka të bëjë me ateizmin, që mbështetet tek ateizmi; që i shërben luftës kundër fesë. Botëkuptim ateist. Bindje ateiste. Literaturë (propagandë) ateiste. Edukimi ateist.