Skip Navigation or Skip to Content
X
ATESTOJ kal.zyrt.
Njoh zyrtarisht me anë të një dëshmie një gradë a një titull që i jepet dikujt pas mbarimit të një forme studimi a të një shkalle kualifikimi; përcaktoj shkallën e aftësive profesionale dhe të përgatitjes politike, arsimore e kulturore të një punëtori a të një punonjësi.