Skip Navigation or Skip to Content
X
ATHËTIRË f.sh.
1. Diçka që ka shije të athët, gjë e athët; shije e athët, thartirë. Nuk hahen ato athëtira.
2. vet. nj. Athtësi. Ka shumë athëtirë.