Skip Navigation or Skip to Content
X
ATHËTOJ kal.
1. E bëj të athët, i jap shije të athët. E athëton verën. E athëtoj gjellën.
2. vet. veta III. Më lë një shije të athët në gojë, më tharton e më mbledh gojën nga athëtira. Ma athëtuan gojën kumbullat.