Skip Navigation or Skip to Content
X
ATHËTUAR mb.
1. Që është bërë i athët, që ka marrë shije të athët.
2. fig. Që është hidhëruar, që është i pakënaqur e i zemëruar nga diçka e keqe.