Skip Navigation or Skip to Content
X
ATINTAN m.kryes.sh.hist.
Pjesëtar i njërit nga fiset kryesore ilire, që banonte midis Vjosës dhe Osumit.
ATINTAN mb.hist.
Që lidhet me atintanët, i atintanëve; që është krijuar nga atintanët. Fisi atintan. Luftëtar atintan.