Skip Navigation or Skip to Content
X
ATJESHËM mb.
Që është a që ndodhet atje, që bëhet a që kryhet në atë vend, për të cilin flitet; kund. i këtushëm. Popullsia e atjeshme. Ngjarjet e atjeshme. Gjendja e atjeshme. Mjalti i atjeshëm.