Skip Navigation or Skip to Content
X
ATLANTIK mb.gjeogr.
Që lidhet me oqeanin Atlantik; që është karakteristik për oqeanin Atlantik dhe për vendet rreth tij. Zona atlantike. Vendet atlantike. Klimë atlantike. Erëra atlantike.